O Nas

Znet to Amatorska Śieć Komputerowa istniejąca na osiedlu Bemowo w Warszawie Istniejemy po to, aby kilku osobą z naszego budynku łatwiej, szybciej i taniej korzystało się z internetu

Mapa Strony
Start
News
O nas
Historia by Rafal
Historia by Emperor
Schemat sieci
Regulamin

Usługi
Serwer FTP
Faq
Forum Dyskusyjne

Hostujemy
esaut technologie informatyczne
galeria qłeszczyn eXpedyszyn
herbarium czarnej pantery
lew syjonu
swos.0-700.pl

Regulamin Amatorskiej Sieci Komputerowej ZNET

Obowiązuje od: 1 maja 2005

Obowiązujące zasady mają koleżeński i informacyjny charakter, a ich celem jest ograniczenie niepotrzebnych nieporozumień podczas korzystania z sieci lokalnej i Internetu

 • Każdy lokal może przy pojedynczym abonamencie podłączyć do 2 komputerów.

 • Abonament jest zależny od ilości osób w sieci oraz używanych łącz i obecnie wynosi 53 złote.

 • Opłata instalacyjna zależy od aktualnych potrzeb sieci ZNET oraz od kosztu urzšdzeń potrzebnych do podłšczenia. W tej chwili wynosi ona 450 PLN.

 • Każdy abonent może posiadać do 5 kont email w domenie 0-700.pl (np. dla członków rodziny) oraz dowolnš liczbę aliasów pocztowych do tych kont. Aktualnie nie ma limitu pojemności ani rozmiarów listu.

 • Każda osoba posiadajšca konto pocztowe w naszej sieci, ma możliwość umieszczenia własnej strony WWW o dowolnym charakterze na naszym serwerze "Protaz" Strony komercyjne o dużej liczbie wejść (>200 dziennie) lub korzystające z baz danych, objęte sš oddzielnym abonamentem.

 • Żaden z członków sieci nie może bez porozumienia z administratorem (kontakt na końcu) zmieniać karty sieciowej w komputerze lub przydzielonego mu numeru IP.

 • Żaden z członków sieci nie może bez porozumienia z administratorem stawiać własnego serwera maskującego IP.

 • Każdy z członków sieci ma obowiązek odbierać i czytać pocztę ze swojej skrzynki w domenie 0-700.pl, ponieważ tą drogą będą przekazywane ważne informacje dotyczące sieci.

 • O wszelkich problemach dotyczących skrzynek pocztowych, haseł i całej sieci, każdy z członków powinien natychmiast informować administratora i oczekiwać od niego pomocy.

 • Administrator nie jest zobowiązany do bezpłatnego rozwiązywania problemów dotyczących komputerów podłączonych do sieci (oprócz serwera).

 • Nie ma możliwości tymczasowego odłączenia się od sieci i niepłacenia abonamentu (np. w czasie wakacji).

 • Z użytkowaniem sieci mogą być związane opłaty jednorazowe (np. w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych urządzeń, albo rozbudowy serwera). Wszyscy członkowie sieci są zobowiązani do ich uiszczenia. Opłaty, biorąc pod uwagę dużą liczbę osób nie będą duże i częste.

 • Naruszenie regulaminu w ostateczności może wiązać się z odłączeniem od sieci. Ponowne podłączenie kosztuje 50% opłaty instalacyjnej.

 • Jeśli chcesz skierować informacje do wszystkich w sieci, korzystaj z forum dyskusyjnego.


 • Kontakt: Adam Barwiołek, tel: 0-602-251-245.